Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS VALDES
LĒMUMS
Jūrmalā
1992. gada 16. jūlijāNr.265

Par 5.maršruta autobusa
kustības atjaunošanu

Ņemot vērā iedzīvotāju prasību, Jūrmalas pilsētas valde nolemj:

ar 1992. gada 23. jūliju atjaunot 5.maršruta autobusu kustību pa maršrutu "Krastaciems - Asari".

Padomes priekšsēdētājs     R.Pētersons