Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 27.janvārīNr.41

Par Aigara Tampes
kā domes priekšsēdētāja 1.vietnieka
darbības vērtējumu

Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt domes priekšsēdētāja 1.vietnieka A.TAMPES darbību par apmierinošu.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis