Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 17.februārīNr.107

Par a/m "Opel Rekord"

Ņemot vērā komisijas slēdzienu un cenu aptaujas rezultātus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pārdot automašīnu "Opel Rekord" (1984.gada izlaidums) ar sākotnējo bilances vērtību Ls 1 454, nolietojumu Ls 1 260,92 un atlikušo vērtību Ls 193,08) individuālajam uzņēmumam "Hercogs" par Ls 80 (t.sk. PVN 18%).

  2. Norakstīt no domes bilances a/m "Opel Rekord".

Priekšsēdētājs       L.Alksnis