Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 21.septembrīNr.847

Par valstij nododamajiem
nekustamajiem īpašumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Finansu ministrijas 1999.gada 9.novembra rīkojumu nr.996 "Par ēku Jūrmalā, Amatas ielā 3", 2000.gada 23.marta rīkojumu nr.400 "Par ēkām Jūrmalā, Vidus prospektā 60", 2000.gada 13.jūnija rīkojumu nr.638 "Par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 4a", Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 27.marta rīkojumu nr.145 "Par dzīvojamo māju saglabāšanu valsts īpašumā", 2000.gada 19.jūlija rīkojumu nr.349 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 49, 53 un 61 saglabāšanu valsts īpašumā" un valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" vēstulēm, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Uzdot b/o Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" nodot valsts a/s "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" nekustamos īpašumus saskaņā ar pielikumu un izslēgt tos no bilances.

  2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētājs        L.Alksnis

PIELIKUMS
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 21.septembra lēmumu nr.847

AdreseSākotnējā vērtība LsAtlikusī vērtība
uz 2000.gada 1.septembri Ls
1. Amatas iela 3, lit.11 699,950
2. Vidus prospekts 602 123,01 166,20
3. Kr.Barona iela 4a7 261,0392,27
4. Dzintaru prospekts 341 285,25136,69
5. Jūras iela 44, lit.1184,80178,17
-"- lit.2521,47502,88
-"- lit.3229,11220,92
6. Jūras iela 49, lit.15 100,674 808,39
-"- lit.215 533,9514 628,12
7. Jūras iela 53, lit.12 206,192 079,74
-"- lit.2954,50899,71
-"- lit.32 402,372 264,74
-"- lit.4950,0895,59
-"- lit.5915,20862.81
-"- lit.63 064,432 888,89
8. Jūras iela 61, lit.1207,47187,44
-"- lit.2204,70184,99
-"- lit.61 040,18940,10