Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 5.oktobrīNr.862

Par konkursa komisiju

Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas pilsētas siltumtīkli" direktora amata kandidātu izvērtēšanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot konkursa komisiju šādā sastāvā:

  1.1. Leonīds Alksnis, domes priekšsēdētājs;
  1.2. Aigars Tampe, domes priekšsēdētāja 1.vietnieks;
  1.3. Astra Priede, domes ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāja;
  1.4. Arnolds Linde, domes ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas galvenais speciālists;
  1.5. Leonīds Aleksejevs, domes deputāts;
  1.6. Andris Apsītis, domes deputāts;
  1.7. Aivars Vētra, domes deputāts.

 2. Uzdot konkursa komisijai līdz 2000.gada 15.novembrim noteikt prasības, vērtēšanas kritērijus uzņēmuma vadītāja kandidātiem, pieteikuma termiņu un izvērtēt pieteikušos kandidātus.

 3. Domes priekšsēdētāja palīdzei V.Ramānei publicēt informāciju par konkursu uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas pilsētas siltumtīkli" direktora amatu laikrakstos.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis