Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2003. gada 3. septembra 628. lēmumu

Mainīts ar Domes 2003. gada 5. marta 114. lēmumu
Mainīts ar Domes 2001. gada 20. jūnija 178. lēmumu

2000.gada 16.novembrīNr.1021

Par Lielupes ostas pārvaldes
valdes apstiprināšanu

Saskaņā ar grozījumu Latvijas Republikas likuma "Likums par ostām" 26.panta prasībās un, ņemot vērā LR Zemkopības ministrijas, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un LR Satiksmes ministrijas Jūrniecības departamenta vēstules par pārstāvjiem ostu valdē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Lielupes ostas pārvaldes valdi šādā sastāvā:

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2001. gada 20. jūnija 178. lēmumu
  1.1 Leonīds ALKSNIS, domes priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētājs;
  1.2 Aigars TAMPE, domes priekšsēdētāja 1.vietnieks, valdes loceklis;
  1.1. Dainis Urbanovičs, domes priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētājs;
  1.2. Juris Hlevickis, domes priekšsēdētāja vietnieks, valdes loceklis;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2001. gada 20. jūnija 178. lēmumu Izmaiņa ar Domes 2003. gada 5. marta 114. lēmumu
  1.3 Arturs HENKELS, domes priekšsēdētāja vietnieks, valdes loceklis; 1.3. Leopolds Ozoliņš, domes deputāts, valdes loceklis; 1.3. Māris Kreilis, domes deputāts, valdes loceklis;
  1.4 Normunds BROKA, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības departamenta direktora vietnieks, valdes loceklis;
  1.5 Jānis LAGZDONS, Satiksmes ministrijas Jūrniecības departamenta Ostu nodaļas vadītājs, valdes loceklis;
  1.6 Juris JUGBĀRDIS, Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes Nomas līgumu un licenču grupas vadītājs, valdes loceklis;
  1.7 Jānis APENS, a/s "Jūraslīcis" priekšsēdētāja vietnieks, valdes loceklis;
  1.8 Edgars FREIMANIS, Lielupes ostas kapteinis, valdes loceklis;
  1.9 Aivars VĒTRA, atklātā sabiedriskā fonda "Priedaines jahtklubs" prezidents, valdes loceklis;
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2001. gada 20. jūnija 178. lēmumu
  1.10 Andris APSĪTIS, domes deputāts, valdes loceklis. 1.10. Aleksandrs Bašarins, domes deputāts, valdes loceklis.

 2. Uzskatīt par spēkā neesošu Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 28.maija lēmumu nr.570 "Par Lielupes ostas pārvaldes valdes apstiprināšanu".

Priekšsēdētājs        L.Alksnis