Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 2001. gada 23. maija 105. lēmumu

2000.gada 16.novembrīNr.1023

Par izstāšanos no Jūrmalas pilsētas
b/o SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs"

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts Kontroles Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta 1999.gada 13.oktobra kolēģijas lēmumu nr.5.1-2-303 un Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 3.februāra lēmumu nr.59 "Par Jūrmalas pilsētas b/o SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs" statūtu un statūtu fonda izmaiņām", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:


  1. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2001. gada 23. maija 105. lēmumu
    Izstāties ar savu kapitāla daļu no Jūrmalas pilsētas bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs".

  2. Atbrīvot I.Ančānu no pilnvarnieka pienākumu izpildes Jūrmalas pilsētas b/o SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs".

  3. Par pilnvarnieku Jūrmalas pilsētas b/o SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs" iecelt Juri TRAČUMU.


  4. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2001. gada 23. maija 105. lēmumu
    Uzdot domes juridiskajai nodaļai (M.Purmalis) un pilnvarniekam J.Tračumam noformēt izstāšanās dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Priekšsēdētājs        L.Alksnis