Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
1998.gada 2.aprīlīNr.343

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes
1996.gada 27.decembra lēmumā Nr.1176

Pamatojoties uz finansu komitejas 1998.gada 24.marta lēmumu, kā arī ņemot vērā Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

papildināt ar Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.decembra lēmumu Nr.1176 "Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā" apstiprināto Saistošo noteikumu 5.punktu ar 5.4.13 apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:

"autotransportam, kas pārvadā bērnus invalīdus".

Priekšsēdētājs        L.Alksnis