Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 12.jūnija 10.saistošajiem noteikumiem
Mainīts ar Domes 1998. gada 17. septembra 3. saistošajiem noteikumiem

1998.gada 5.martāNr.1

Protokols Nr.5, 8&
Lēmums Nr.197

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem

Saistošie noteikumi regulē atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksātājiem 1998.gadā un stājas spēkā 1998.gada 1.janvārī.

Atvieglojumi piešķirami atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātāju kategorijām, šādos apmēros no nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas summas:

  1. Vientuļiem pensionāriem, kuri pierakstīti īpašumā, par kuru aprēķināts nodoklis vai zemes nomas maksa - 50%.

  2. Vientuļiem invalīdiem, kuri pierakstīti īpašumā, par kuru aprēķināts nodoklis vai zemes nomas maksa - 50%.

  3. ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem, kuri pierakstīti īpašumā, par kuru aprēķināts nodoklis vai zemes nomas maksa - 50%.

  4. Represētajām personām - 90%.

    Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1998. gada 17. septembra 3. saistošajiem noteikumiem
    5. Zemes platībās, kurās atrodās pašvaldības dzīvojamās ēkas - 90%.

Pārējos gadījumos, ko neparedz šie noteikumi, pēc maksātāja motivēta lūguma, atvieglojumus piešķir ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

Priekšsēdētājs L.Alksnis