Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 28.martāNr.1

Par Jūrmalas pilsētas domes
priekšsēdētāja ievēlēšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām" un saskaņā ar 2001.gada 20.marta balsu skaitīšanas protokolu Nr.2 par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju ievēlēts Dainis URBANOVIČS.

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja A.Alaine