Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 2002. gada 20. novembra 887. lēmumu
Mainīts ar Domes 2002. gada 6. novembra 851. lēmumu
Mainīts ar Domes 2002. gada 31. jūlija 603. lēmumu
Mainīts ar Domes 2002. gada 16. janvāra 12. lēmumu
Mainīts ar Domes 2001. gada 21. novembra 702. lēmumu

2001.gada 28.martāNr.3

Par pastāvīgajām deputātu komitejām

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām", Jūrmalas pilsētas domes nolemj:

 1. Apstiprināt finansu komiteju sekojošā sastāvā:

  1.1. Dainis URBANOVIČS - priekšsēdētājs
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 16. janvāra 12. lēmumu
  1.2. Leonids ALEKSEJEVS 1.2. Māris Mežapuķe
  1.3. Ilmārs ANČĀNS
  1.4. Aleksandrs BAŠARINS
  1.5. Igors DREIJA
  1.6. Juris HLEVICKIS
  1.7. Alise LANDSBERGA
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 20. novembra 887. lēmumu
  1.8. Leopolds OZOLIŅŠ 1.8. Māris Kreilis
  1.9. Regīna SIMSONE
  1.10. Aigars TAMPE

 2. Apstiprināt labklājības un izglītības jautājumu komiteju sekojošā sastāvā:

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 16. janvāra 12. lēmumu
  2.1. Leonids ALEKSEJEVS 2.1. Māris Mežapuķe
  2.2.Ilmārs ANČĀNS
  2.3.Juris HLEVICKIS
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 20. novembra 887. lēmumu
  2.4.Leopolds OZOLIŅŠ
  2.5.Regīna SIMSONE 2.6.Aivars VĒTRA
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 6. novembra 851. lēmumu
  2.7.Leonīds ALKSNIS

 3. Apstiprināt kultūras, reliģijas un sporta komiteju sekojošā sastāvā:

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 16. janvāra 12. lēmumu
  3.1. Leonids ALEKSEJEVS 3.1. Māris Mežapuķe
  3.2. Juris HLEVICKIS
  3.3. Dace ĶEZBERE
  3.4. Alise LANDSBERGA
  3.5. Aigars TAMPE

 4. Apstiprināt attīstības jautājumu komiteju sekojošā sastāvā:

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 6. novembra 851. lēmumu
  Izmaiņa ar Domes 2002. gada 20. novembra 887. lēmumu
  4.1.Leonīds ALKSNIS
  Māris Kreilis
  4.2.Ilmārs ANČĀNS
  4.3.Aleksandrs BAŠARINS
  4.4.Igors DREIJA
  4.5.Regīna SIMSONE
  4.6.Dainis URBANOVIČS
  4.7.Aivars VĒTRA

 5. Apstiprināt vides aizsardzības komiteju sekojošā sastāvā:

  5.1.Juris GRIĶIS
  5.2.Dace ĶEZBERE
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 20. novembra 887. lēmumu
  5.3. Leopolds OZOLIŅŠ 5.3. Māris Kreilis
  5.4.Regīna SIMSONE
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2001. gada 21. novembra 702. lēmumu
  5.5. Aivars VĒTRA
  5.6. Igors DREIJA
  5.7. Vladimirs BARINOVS

 6. Apstiprināt tūrisma un kūrorta jautājumu komiteju sekojošā sastāvā:

  6.1. Vladimirs BARINOVS
  6.2. Aleksandrs BAŠARINS
  6.3. Juris GRIĶIS
  6.4.
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 31. jūlija 603. lēmumu
  Dace ĶEZBERE Dainis Urbanovičs
  6.5. Alise LANDSBERGA

 7. Uzdot pastāvīgajām deputātu komitejām:

  7.1. ievēlēt komiteju priekšsēdētājus līdz 2001.gada 4.aprīlim;
  7.2. mēneša laikā komiteju priekšsēdētājiem iesniegt domei apstiprināšanai komiteju nolikumus.

 8. Domes juridiskajai nodaļai (M.Purmalis) sniegt atbalstu komiteju nolikumu izstrādāšanā.

 9. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes lietu pārvaldei (I.Kalvāne).

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs