Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 28.martāNr.4

Par administratīvo komisiju

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.pantu un 2001.gada 22.februārī apstiprināto Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas nolikumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot administratīvo komisiju 8 cilvēku sastāvā.
 2. Apstiprināt administratīvo komisiju sekojošā sastāvā:
 3. 2.1. Andris APSĪTIS - priekšsēdētājs,
  2.2. Stanislava SPILA - priekšsēdētāja vietniece-atbildīgā sekretāre,
  2.3. Roberts BOGOMOLS,
  2.4. Sarmīte KALNIŅA,
  2.5. Leonards KUNCĒVIČS,
  2.6. Aija MEDNE,
  2.7. Natalja MIHNO,
  2.8. Broņislava SADOVSKA.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs