Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 2002. gada 13. februāra 96. lēmumu

2001.gada 28.martāNr.5

Par zemes komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par zemes komisijām", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot zemes komisiju 8 cilvēku sastāvā.
 2. Apstiprināt zemes komisiju sekojošā sastāvā:
 3. ar balss tiesībām

  2.1. Austra SMELTERE - komisijas priekšsēdētāja,
  2.2. Dainis URBANOVIČS - domes priekšsēdētājs,
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 13. februāra 96. lēmumu
  2.3. Artūrs JANSONS - valsts zemes dienesta pārstāvis, 2.3. Jolanta GAU - Valsts zemes dienesta pārstāve,
  2.4. Māra KALVĀNE - pilsētas galvenā plānotāja,
  2.5. Inese AIZSTRAUTA - pilsētas galvenā arhitekte,

  ar padomdevēju tiesībām

  2.6. Māris KREILIS,
  2.7. Dzintars MILLIŅŠ,
  2.8. Vita ZIVTIŅA.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs