Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 2005. gada 22. jūnijā 124. lēmumu

2001.gada 28.martāNr.6

Par namīpašumu denacionalizācijas komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot namīpašumu denacionalizācijas komisiju 6 cilvēku sastāvā.
 2. Apstiprināt namīpašumu denacionalizācijas komisiju sekojošā sastāvā:
 3. 2.1.Andris BĒRZIŅŠ,
  2.2.Jānis GAILIS,
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 22. jūnijā 124. lēmumu
  2.3.Laila GRĀVERE,
  2.4.Dzintars KRŪMIŅŠ,
  2.5.Vladimirs UĻJAŅENOKS,
  2.6.Harijs ZILBERTS,

 4. Namīpašumu denacionalizācijas komisijai:

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs