Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 11. maija 64. lēmumu

2001.gada 28.martāNr.7

Par privatizācijas komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot privatizācijas komisiju 12 cilvēku sastāvā.
 2. Apstiprināt privatizācijas komisiju sekojošā sastāvā:
 3. 2.1. Ilmārs ANČĀNS,
  2.2. Sandra BALČA,
  2.3. Valentīna BLUMFELDE,
  2.4. Lolita BREDERMANE,
  2.5. Dzintra HOMKA,
  2.6. Jānis LASIS,
  2.7. Mārtiņš PRIEDE,
  2.8. Armīns SPROĢIS,
  2.9. Imants STRAUPE,
  2.10. Pēteris ŠIPKOVS,
  2.11. Gints VILKS,
  2.12. domes izpilddirektors.

 4. Privatizācijas komisijai:

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs