Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 28.martāNr.9

Par dzīvokļu un iedzīvotāju
pierakstīšanas un izrakstīšanas komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisiju 12 cilvēku sastāvā.
 2. Apstiprināt dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisiju sekojošā sastāvā:
 3. 2.1. Ilmārs ANČĀNS,
  2.2. Taisa ČIŽIKA,
  2.3. Lilija FRĪDENBERGA,
  2.4. Anna KALERI,
  2.5. Jānis KINDZULIS,
  2.6.Alise LANDSBERGA,
  2.7. Andrejs MARCINKĒVIČS,
  2.8. Solomeja MEĻĶE,
  2.9. Aivars ORNICĀNS,
  2.10. Irēna VIDENIECE,
  2.11. Harijs ZILBERTS
  2.12. domes izpilddirektors.

 4. Dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisijai:

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs