Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 9.jūlija 510.lēmumu
Grozīts ar Domes 2009.gada 25.jūnija 475.lēmumu
Grozīts ar Domes 2009.gada 15.janvāra 1.lēmumu
Grozīts ar Domes 2008.gada 30.oktobra 907.lēmumu
Grozīts ar Domes 2008.gada 03.jūlija 537.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2006.gada 10.augusta 752 .lēmumu
Mainīts ar Domes 2002. gada 10. aprīļa 263. lēmumu

2001.gada 28.martāNr.10

Par sociālās palīdzības komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot sociālās palīdzības komisiju 8 cilvēku sastāvā.Grozīts ar Domes 2009.gada 25.jūnija 475.lēmumu

 2. Apstiprināt sociālās palīdzības komisiju sekojošā sastāvā:Grozīts ar Domes 2009.gada 25.jūnija 475.lēmumu

 3. Apstiprināt sociālās palīdzības komisiju sekojošā sastāvā:

  2.1. Dzintra Bauze ,

  2.2. Irēna Drupa,

  2.3. Elga Pavītola,

  2.4. Osvalds Skrīvers,

  2.5. Lita Fecere,

  2.6. Antoņina Leškoviča,

  2.7. Inese Pelse,

  2.8. Sarma Keiša”.

 4. Sociālās palīdzības komisijai:

  1. ievēlēt komisijas priekšsēdētāju;
  2. mēneša laikā iesniegt domei apstiprināšanai komisijas nolikumu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs