Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 27. aprīļa 38. lēmumu

Mainīts ar Domes 2003. gada 10. decembra 809. lēmumu

2001.gada 28.martāNr.11

Par rūpnieciskās zvejas komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:


 1. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 10. decembra 809. lēmumu
  Izveidot rūpnieciskās zvejas komisiju 11 cilvēku sastāvā. Izveidot rūpnieciskās zvejas komisiju 9 cilvēku sastāvā.

 2. Apstiprināt rūpnieciskās zvejas komisiju sekojošā sastāvā:
 3. 2.1. Jānis APENS,
  2.2. Māris ĀBOLTIŅŠ-ĀBOLIŅŠ,
  2.3. Vladimirs BARINOVS,
  2.4. Jānis BITENIEKS,
  2.5. Rita KŅŪTIŅA,
  2.6. Oļegs MERKURJEVS,
  2.7. Māris MEŽAPUĶE,
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 10. decembra 809. lēmumu
  2.8. Eduards PĀVULS,


  2.9. Hermanis REINHOLDS,
  2.10. Jānis SKUTELS,
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 10. decembra 809. lēmumu
  2.11. Andris TĀLBERGS.

 4. Rūpnieciskās zvejas komisijai:

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs