Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 28.martāNr.12

Par komisiju pilnvaru pagarināšanu

Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Pagarināt koku ciršanas komisijas, ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas un rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas pilnvaras līdz jaunu lēmumu pieņemšanai.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs