Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 28.martāNr.13

Par pilnvarnieka pienākumu izbeigšanos

Sakarā ar to, ka bezpeļņas organizācija Jūrmalas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sociālo pakalpojumu centrs" ir izslēgta no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Ar 2001.gada 15.martu uzskatīt par spēkā neesošu 2000.gada 21.februārī noslēgto pilnvarojuma līgumu Nr.341 ar Sergeju STEPANOVU.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs