Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 11.aprīlīNr.14

Par Jūrmalas pilsētas domes
izpilddirektoru

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Iecelt Zigurdu STARKU par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru, noslēdzot darba līgumu ar 2001.gada 30.aprīli.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs