Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 11.aprīlīNr.18

Par Jūrmalas pilsētas domes
revīzijas komisijas priekšsēdētāja vietnieka
apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes revīzijas komisijas nolikumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt par Jūrmalas pilsētas domes revīzijas komisijas priekšsēdētāja vietnieci Lindu ĀBELI.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs