Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2004. gada 12. maija 314. lēmumu

Mainīts ar Domes 2002. gada 18. decembra 994. lēmumu
Mainīts ar Domes 2002. gada 28. augusta 672. lēmumu

2001.gada 9.maijāNr.65

Par rakšanas atļauju
izsniegšanas komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju sekojošā sastāvā:

 1. Komisijas priekšsēdētājs:
 2. Ģ.Brambergs - domes būvvaldes galvenais inženieris.

 3. Komisijas locekļi:
 4. 2.1. G.Smalkā - domes ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas pārstāvis, komisijas priekšsēdētāja vietniece;
  2.2. G.Cēbere - domes vides aizsardzības nodaļas pārstāvis,
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 28. augusta 672. lēmumu
  2.3. S.Smirnovs - domes būvvaldes ģeodēzists,
  2.4. A.Zeļenko - municipālās policijas pārstāvis.
  2.3. Kaspars Gulbis - būvvaldes inženieris (ģeodēzisko darbu kontrole),
  2.4. Jānis Siliņš - municipālās policijas priekšnieka vietnieks”.

  Pieaicinātie:

  1. Latvijas CSDD Jūrmalas nodaļas pārstāvis,
  2. LR VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas pārstāvis,
  3. SIA "Lattelekom" Jūrmalas telekomunikāciju centra pārstāvis,
  4. Centrālo elektrotīklu Jūrmalas elektrotīklu rajona pārstāvis,
  5. Jūrmalas gāzes apgādes rajona pārstāvis,
  6. BOP SIA "Jūrmalas gaisma" pārstāvis,
  7. Pašvaldības SIA "Jūrmalas siltums" pārstāvis,
  8. BOP SIA "Jūrmalas ūdens" pārstāvis,
  9. Jons Kalnaitis,
  10. Ivars Šūpulnieks,
  11. Vladimirs Uļjaņenoks,

  12. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 28. augusta 672. lēmumu
   Izmaiņa ar Domes 2002. gada 18. decembra 994. lēmumu
   Alfons Everts G.Stankevičs

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs