Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 23.maijāNr.107

Par sociālās palīdzības
komisijas priekšsēdētāju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumu Nr.10 "Par sociālās palīdzības komisiju" un izrakstu no šīs komisijas 2001.gada 18.aprīļa sēdes protokola Nr.1, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Irēnu DRUPU par sociālās palīdzības komisijas priekšsēdētāju.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs