Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 23.maijāNr.108

Par dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas
un izrakstīšanas komisijas priekšsēdētāju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumu Nr.9 "Par dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisiju" un izrakstu no šīs komisijas 2001.gada 17.aprīļa sēdes protokola Nr.1, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Alisi LANDSBERGU par dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisijas priekšsēdētāju.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs