Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 23.maijāNr.109

Par namīpašumu denacionalizācijas
komisijas priekšsēdētāju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumu Nr.6 "Par namīpašumu denacionalizācijas komisiju" un izrakstu no šīs komisijas 2001.gada 20.aprīļa sēdes protokola Nr.1, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Dzintaru KRŪMIŅU par namīpašumu denacionalizācijas komisijas priekšsēdētāju.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs