Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 23.maijāNr.110

Par uzņēmējdarbības licencēšanas
un individuālā darba komisijas
priekšsēdētāju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumu Nr.8 "Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju" un izrakstu no šīs komisijas 2001.gada 18.aprīļa sēdes protokola Nr.1, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jāni POĻAKU par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas priekšsēdētāju.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs