Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Ir izmaiņas ar Domes 2002. gada 27. marta 247. lēmumu

Mainīts ar Domes 2001. gada 18. jūlija 319. lēmumu

2001.gada 23.maijāNr.117

Par nekustamā īpašuma
nomas līgumu pagarināšanu
un noslēgšanu ar Latvijas pašvaldību savienības
bezpeļņas organizāciju
“Ģimenes aprūpes centrs “BULDURI””

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas privatizācijas komisijas 2001.gada 2.maija lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Pagarināt līgumu ar Latvijas pašvaldību savienības bezpeļņas organizāciju “ĢIMENES APRŪPES CENTRS “BULDURI”" par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53, kas sastāv no zemesgabala 3187 kv.m. platībā un celtnēm lit.2, lit.3, lit.4, lit.5 (telpu kopējā platība
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2001. gada 18. jūlija 319. lēmumu
  600,37 kv.m. 686,76 kv.m.
  ) nomu līdz 2006.gada 11.oktobrim, bet ne ilgāk kā līdz īpašuma reģistrācijai Zemesgrāmatā uz valsts vārda, aprūpes centra darbībai, nosakot telpu nomas maksu 0.15 Ls/kv.m mēnesī (PVN tiek maksāts papildus nomas maksai) un zemes nomas maksu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajām zemes nomas maksas likmēm.
 2. Pagarināt līgumu ar Latvijas pašvaldību savienības bezpeļņas organizāciju “ĢIMENES APRŪPES CENTRS “BULDURI”" par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2, kas sastāv no zemesgabala 1932 kv.m. platībā un celtnēm lit.1, lit.3, lit.5 (telpu kopējā platība
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2001. gada 18. jūlija 319. lēmumu
  864,9 kv.m. 887,11 kv.m.
  ) nomu līdz 2006.gada 11.oktobrim, bet ne ilgāk kā līdz īpašuma reģistrācijai Zemesgrāmatā uz valsts vārda, aprūpes centra darbībai, nosakot telpu nomas maksu 0.15 Ls/kv.m mēnesī mēnesī (PVN tiek maksāts papildus nomas maksai) un zemes nomas maksu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajām zemes nomas maksas likmēm.
 3. Noslēgt līgumu ar Latvijas pašvaldību savienības bezpeļņas organizāciju “ĢIMENES APRŪPES CENTRS “BULDURI”" par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53 lit.1, kas sastāv no zemesgabala 457 kv.m. platībā un celtnes lit.1 (telpu kopējā platība
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2001. gada 18. jūlija 319. lēmumu
  324,84 kv.m. 325,76 kv.m.
  ) nomu līdz 2006.gada 11.oktobrim, bet ne ilgāk kā līdz īpašuma reģistrācijai Zemesgrāmatā uz valsts vārda, aprūpes centra darbībai, nosakot telpu nomas maksu 0.15 Ls/kv.m mēnesī mēnesī (PVN tiek maksāts papildus nomas maksai) un zemes nomas maksu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajām zemes nomas maksas likmēm.
 4. Uzdot domes komercnodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.-3.punktos minētos nekustamā īpašuma nomas līgumus.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs