Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 6.jūnijāNr.172

Par Jūrmalas pilsētas
vēlēšanu komisiju

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un iecirkņu komisijām” prasībām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Izveidot Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sastāvā.
  2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:
  3. Uzdot domes lietu pārvaldei (I.Kalvāne) līdz 2001.gada 15.jūnijam informēt Centrālo vēlēšanu komisiju par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas izveidošanu un sniegt nepieciešamo informāciju par vēlēšanu komisijas locekļiem.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs