Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 6.jūnijāNr.173

Par koku ciršanas komisijas
priekšsēdētāju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 9.maija lēmumu Nr.64 "Par koku ciršanas komisiju" un izrakstu no šīs komisijas 2001.gada 15.maija sēdes protokola Nr.001, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Normundu LĪCI par koku ciršanas komisijas priekšsēdētāju.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs