Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 6.jūnijāNr.175

Par BOP SIA "Kauguru primārās veselības
aprūpes centrs" direktori

Ņemot vērā S.Kairišas un A.Leškovičas personīgos iesniegumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Silviju KAIRIŠU, bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kauguru primārās veselības aprūpes centrs" direktori, atbrīvot no ieņemamā amata, laužot darba līgumu pēc darbinieka uzteikuma, Latvijas DLK 31.pants.
  2. Antoņinu LEŠKOVIČU, bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kauguru primārās veselības aprūpes centrs" direktores vietnieci, iecelt par direktori, noslēdzot darba līgumu.
  3. S.Kairišai nodot un A.Leškovičai pieņemt aktu par lietu nodošanu un pieņemšanu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs