Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 2002. gada 13. februāra 99. lēmumu

2001.gada 20.jūnijāNr.185

Par SO “Amerikas un Baltijas
veselības centra attīstības
atklātais sabiedriskais fonds”
iesniegto privatizācijas projektu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas privatizācijas komisijas 2001.gada 13.jūnija lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noraidīt sabiedrskās organizācijas “Amerikas un Baltijas veselības centra attīstības atklātais sabiedriskais fonds” iesniegto bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru slimnīca” privatizācijas projektu.

  2. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 13. februāra 99. lēmumu
    Uzdot Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas komisijai (Z.Starks) trīs mēnešu laikā izstrādāt bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru slimnīca” privatizācijas projektu. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas komisijai (Z.Starks) līdz 2002.gada 30.aprīlim izstrādāt bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru slimnīca” privatizācijas projektu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs