Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 20.jūnijāNr.209

Par Rīgas reģiona attīstības padomes
Tehniskās komitejas biedru nozīmēšanu

Pamatojoties uz SO "Rīgas reģiona attīstības padome" statūtiem, ņemot vērā RRAP valdes priekšsēdētāja J.P. 2001.gada 31.maija iesniegumu un, saskaņā ar 2001.gada 31.maija Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas lēmumu Nr.16-4/5, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atsaukt Jūrmalas pilsētas domes darbiniekus Astru Priedi un Ati Bīviņu no SO "Rīgas reģiona attīstības padome" tehniskās komitejas sastāva.
  2. Nozīmēt Jūrmalas pilsētas domes darbiniekus Māru Kalvāni un Vilni Vitkovski SO "Rīgas reģiona attīstības padome" tehniskās komitejas sastāvā.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs