Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 20.jūnijāNr.212

Par izmaiņām
SIA “Dubultu šķelda” statūtos

Lai sakārtotu SIA “Dubultu šķelda” dalībnieku ieguldījumu daļas atbilstoši faktiskajam ieguldījumam statūtkapitālā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Uzdot domes pilnvarniekam A.Lindem pieprasīt SIA “Dubultu šķelda” valdei mēneša laikā sasaukt dalībnieku ārkārtas sapulci, iekļaujot tās dienas kārtībā priekšlikumu par vienas statūtkapitāla daļas vērtības izmaiņu no Ls 1250 uz vienu latu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 20.jūnija lēmumu Nr.212

SIA “Dubultu šķelda” statūtu fonds un dalībnieku ieguldījums

NrRādītājsPēc 12.11.99.
reģistrētajiem statūtiem
Pēc lēmuma projektā
piedāvātajām izmaiņām
1.Kopējais statūtu fonds LsLs 27500Ls 27500
2.Vienas statūtu fonda daļas vērtībaLs 1250Ls 1
3.Kopējais pilno daļu skaits2227500
4.SIA “Dubultu šķelda” dalībniekiDomeKilbeViņķisDomeKilbeViņķis
5.Dalībnieka faktiskais ieguldījums Ls1400011250225014000112502250
6.Dalībnieka pilno daļu skaits119214000112502250
7.Uzņēmumu reģistrā reģistrētais ieguldījums Ls1375011250250014000112502250
8.Dalībnieka ieguldījums %50,040,99,150,940,98,2

Domes pilnvarnieks A.Linde