Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 20.jūnijāNr.215

Par pamatskolas "Zvaniņš"
statusa maiņu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likuma 8.pantu par vispārējās izglītības iestādes darbības tiesisko pamatu, 9.pantu par iestādes nolikumu, 29.pantu par pamatizglītības iestādēm un 40.pantu par vispārējās vidējās izglītības iestādēm, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noteikt pamatskolai "Zvaniņš" sākumskolas statusu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs