Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Ir izmaiņas ar Domes 2003. gada 24. decembra 846. lēmumu

2001.gada 4.jūlijāNr.266

Par Jūrmalas pilsētas
bezpeļņas uzņēmuma "Slokas slimnīca"
direktoru - galveno ārstu

Saskaņā ar konkursa komisijas lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Sarmīti GRĀVELSINU, Jūrmalas pilsētas bezpeļņas uzņēmuma "Slokas slimnīca" direktori - galvenā ārsta pienākumu izpildītāju, iecelt par direktori - galveno ārsti, noslēdzot darba līgumu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs