Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 2002. gada 16. janvāra 13. lēmumu

2001.gada 4.jūlijāNr.267

Par budžeta komisiju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 6.jūnija lēmuma Nr.176 "Par domes pārvaldes struktūras reorganizāciju" 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot budžeta komisiju 10 cilvēku sastāvā.
 2. Apstiprināt budžeta komisiju šādā sastāvā:
 3. 2.1. A.Tukāne
  2.2. I.Brača,
  2.3. I.Kundziņa,
  2.4. V.Vitkovskis,
  2.5. L.Grobiņa,
  2.6. L.Ābele,
  2.7. V.Zvejniece
  2.8. I.Ančāns
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 16. janvāra 13. lēmumu
  2.9. Leonids ALEKSEJEVS 2.9. Māris Mežapuķe
  2.10 S.Kalniņa

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs