Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 17. augusta 295. lēmumu
Mainīts ar Domes 2003. gada 5. februāra 49. lēmumu

2001.gada 4.jūlijāNr.268

Par bilanču komisiju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 6.jūnija lēmuma Nr.176 "Par domes pārvaldes struktūras reorganizāciju" 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot bilanču komisiju 9 cilvēku sastāvā.
 2. Apstiprināt bilanču komisiju šādā sastāvā:
 3. 2.1. D.Urbanovičs
  2.2. M.Lagunovska,
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 5. februāra 49. lēmumu
  2.3. L.Tarasenko, 2.3. L.Nelsone,
  2.4. R.Zvirbule,
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 5. februāra 49. lēmumu
  2.5. P.Leiškalns, 2.5. G.Pavļukevičs
  2.6. I.Brača,
  2.7. I.Kundziņa,
  2.8. I.Jansone
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 5. februāra 49. lēmumu
  2.9 S.Ostrovska 2.9 V.Freimane

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs