Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2002. gada 13. marta 189. lēmumu

Mainīts ar Domes 2002. gada 16. janvāra 13. lēmumu

2001.gada 4.jūlijāNr.269

Par pašvaldības pasūtījumu
izvērtēšanas komisiju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 6.jūnija lēmuma Nr.176 "Par domes pārvaldes struktūras reorganizāciju" 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot pašvaldības pasūtījumu izvērtēšanas komisiju 15 cilvēku sastāvā.
 2. Apstiprināt pašvaldības pasūtījumu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 3. 2.1. Z.Starks
  2.2. A.Tukāne,
  2.3. A.Smeltere,
  2.4. E.Rakiša,
  2.5. G.Smalkā,
  2.6. V.Antonovs,
  2.7. L.Aušta,
  2.8. D.Gavars
  2.9 J.Griķis
  2.10 D.Ķezbere
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 16. janvāra 13. lēmumu
  2.11. Leonids ALEKSEJEVS 2.11. Māris Mežapuķe
  2.12 R.Simsone
  2.13 I.Ančāns
  2.14 A.Sproģis
  2.15 V.Barinovs

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs