Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 17. augusta 296. lēmumu
Mainīts ar Domes 2004. gada 30. jūnija 459. lēmumu
Mainīts ar Domes 2002. gada 16. janvāra 13. lēmumu

2001.gada 4.jūlijāNr.271

Par iedzīvotāju integrācijas
jautājumu komisiju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 6.jūnija lēmuma Nr.176 "Par domes pārvaldes struktūras reorganizāciju" 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju 14 cilvēku sastāvā.
 2. Apstiprināt iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju šādā sastāvā:
 3. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 30. jūnija 459. lēmumu
  2.1. D.Urbanovičs - komisijas priekšsēdētājs, 2.1. J.Hlevickis - komisijas priekšsēdētājs,
  2.2. S.Seņkina,
  2.3. T.Ciča,
  2.4. I.Supe,
  2.5. G.Liepiņa,
  2.6. I.Kincis,
  2.7. R.Meža,
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 30. jūnija 459. lēmumu
  2.8. N.Putjatins, 2.8. L.Barkanova,
  2.9. V.Ramāne,
  2.10. R.Grigorjeva
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 16. janvāra 13. lēmumu
  2.11. Leonids ALEKSEJEVS 2.11. Māris Mežapuķe
  2.12. I.Kravinska
  2.13. L.Muculāne
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 30. jūnija 459. lēmumu
  2.14. L.Petrova 2.14. I.Jātniece

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs