Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Ir izmaiņas ar Domes 2002. gada 18. decembra 1001. lēmumu
Ir izmaiņas ar Domes 2002. gada 22. maija 373. lēmumu
Ir izmaiņas ar Domes 2001. gada 18. jūlija 317. lēmumu

Saistīts ar Domes 2002. gada 6. novembra 849. lēmumu
Saistīts ar Domes 2002. gada 25. septembra 727. lēmumu
Saistīts ar Domes 2002. gada 10. aprīļa 252. lēmumu

2001.gada 4.jūlijāNr.272

Par Jūrmalas pilsētas domes
darbinieku skaita (darba vietu)
saraksta apstiprināšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 6.jūnija lēmumu Nr.176 "Par domes pārvaldes struktūras reorganizāciju", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu saskaņā ar pielikumu un atļaut domes priekšsēdētājam rīkoties ar darba samaksas fondu apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot 2000.gada 3.februāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.56 "Par koplīgumu".
  2. Noteikt, ka 1.punktā apstiprinātais darbinieku skaita (darba vietu) saraksts ir spēkā no 2001.gada 17.jūlija.
  3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Z.Starkam iesniegt apstiprināšanai 2001.gada 18.jūlija domes sēdē jaunizveidoto pārvalžu, nodaļu un daļu nolikumus.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs