Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 6.jūlijāNr.293

Par nekustamā īpašuma
Dubultu prospektā 1 lit.002
nomas līguma pagarināšanu
ar SO Novadu Zinību centrs
"Jūrmalas Zinību biedrība"

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 23.decembra lēmumu Nr.1278 "Par nolikuma "Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamā un vasarnīcu fonda ēku vai atsevišķu telpu un ar tām saistīto zemes platību) iznomāšanas un izīrēšanas kārtība" apstiprināšanu" un uz Jūrmalas pilsētas privatizācijas komisijas 2001.gada 5.jūnija sēdes protokolu Nr.3, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pagarināt līgumu ar sabiedrisko organizāciju Novadu Zinību centrs "Jūrmalas Zinību biedrība" par nekustamā īpašuma nomu Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 lit.002, kas sastāv no ēkas telpām ar kopējo platību 30,36 kv.m un zemesgabala ar kopējo platību 3573 kv.m 33/1000 d.d. līdz 2001.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes noteiktajām likmēm.
  2. Uzdot BO Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" (R.Munkevics) divu mēnešu laikā sagatavot un noslēgt šī lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.
  3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Z.Starkam.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs