Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 18.jūlijāNr.312

Par domes pārvalžu un nodaļu
vadītāju apstiprināšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 6.jūnija lēmumu Nr.176 "Par doms pārvaldes struktūras reorganizāciju" un 2001.gada 4.jūlija lēmumu Nr.272 "Par Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt amatā šādus pārvalžu un nodaļu vadītājus:

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs