Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 18.jūlijāNr.314

Par Rīgas reģiona
attīstības aģentūras veidošanu

Jūrmalas pilsētas dome 2000.gada 21.septembrī ar lēmumu Nr.852 ir atbalstījusi Rīgas reģiona attīstības aģentūras dibināšanu.

Ņemot vērā SO Rīgas reģiona attīstības padomes valdes 2001.gada 13.jūlija lēmumu, ar kuru noteikts Rīgas reģiona attīīstības aģentūras juridiskā statusa modelis un, vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas reģiona attīstības aģentūra” dibināšanu.
  2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju DAINI URBANOVIČU parakstīt SIA “Rīgas reģiona attīstības aģentūra” dibināšanas dokumentus Jūrmalas pilsētas domes vārdā.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs