Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2003. gada 3. septembra 629. lēmumu

Mainīts ar Domes 2003. gada 23. jūlija 524. lēmumu
Mainīts ar Domes 2003. gada 5. februāra 48. lēmumu

2001.gada 18.jūlijāNr.318

Par Jūrmalas pilsētas
ārkārtējo situāciju komisiju

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par pašvaldībām" un "Par Latvijas Republikas Civilo aizsardzību", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas ārkārtējo situāciju komisiju sekojošā sastāvā:

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 5. februāra 48. lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2003. gada 23. jūlija 524. lēmumu
 1. Māris BIRKS - komisijas priekšsēdētājs
 2. Zigurds STARKS - komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
 3. Irēna SKRASTIŅA- komisijas sekretāre.

komisijas locekļi:
 1. Andris APSĪTIS - BOP SIA "Jūrmalas gaisma" direktors,
 2. Diāna BRANTE - Tukuma Vides veselības centra Jūrmalas teritoriālās daļas vadītāja,
 3. Boriss CURILOVS - a/s "Jūrmalas celtnieks" prezidents,
 4. Aleksandrs ČUDA - SIA "Jūrmalas mežaparki" direktors,
 5. Māris DZENĪTIS - a/s "Jūraslīcis" valdes priekšsēdētāja vietnieks,
 6. Eižens FREIMANIS -"Jūrmalas gāze" direktors,
 7. Jānis JAUDZEMS - 18. zemessardzes bataljona štāba priekšnieks,
 8. Rita KŅŪTIŅA - domes vides aizsardzības nodaļas vadītāja,
 9. Dzintars KRŪMIŅŠ - domes pašvaldības īpašuma pārvaldes dzīvokļu nodaļas vadītājs,
 10. Leonīds KUNCEVIČS - Jūrmalas policijas kārtības priekšnieks,
 11. Raimonds MUNKEVICS - BOP JPP SIA "Jūrmalas namsaimnieks" direktors,
 12. Imants OSTROVSKIS - PBU "Jūrmalas ātrā palīdzība" direktors,
 13. Pēteris PILDIŅŠ - Lielrīgas reģionālās pārvaldes vecākais inspektors,
 14. Andris SAVICKIS - Jūrmalas rajona elektrotīklu direktors,
 15. Andris SPROĢIS - municipālās policijas priekšnieks,
 16. Juris VISOCKIS - a/s "Jūrmalas ATU" direktors.

 1. Andris Ozols - komisijas priekšsēdētājs
 2. Zigurds STARKS - komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
 3. Indra Kalvāne - komisijas sekretāre.

komisijas locekļi:
 1. Andris APSĪTIS - BOP SIA "Jūrmalas gaisma" direktors,
 2. Ludmila Uskova - sabiedrības veselības aģentūras Tukuma filiāles infekcijas slimību epidemioloģijas daļas vadītāja,
 3. Boriss CURILOVS - a/s "Jūrmalas celtnieks" prezidents,
 4. Aleksandrs ČUDA - SIA "Jūrmalas mežaparki" direktors,
 5. Jānis Arnicāns - Pašvaldības iestādes “Lielupes ostas pārvalde” pārvaldnieks,
 6. Hermanis Reinholds - a/s “Latvijas gāze” Jūrmalas iecirkņa vadītājs
 7. Jānis Grīnbergs - Rīgas rajona 17.zemessardzes bataljona štāba priekšnieks,
 8. Rita KŅŪTIŅA - domes vides aizsardzības nodaļas vadītāja,
 9. Dzintars KRŪMIŅŠ - domes pašvaldības īpašuma pārvaldes dzīvokļu nodaļas vadītājs,
 10. Leonīds KUNCEVIČS - Jūrmalas policijas kārtības priekšnieks,
 11. Raimonds MUNKEVICS - BOP JPP SIA "Jūrmalas namsaimnieks" direktors,
 12. Imants OSTROVSKIS - PBU "Jūrmalas ātrā palīdzība" direktors,
 13. Pēteris PILDIŅŠ - Lielrīgas reģionālās pārvaldes vecākais inspektors,
 14. Andris SAVICKIS - Jūrmalas rajona elektrotīklu direktors,
 15. Valērijs Sergejevs – Jūrmalas pilsētas municipālās policijas priekšnieks,
 16. Juris VISOCKIS - a/s "Jūrmalas ATU" direktors.
 17. Alberts Zīlītis - valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jūrmalas brigādes komandiera vietnieka p.i.
 1. Andris Ozols - komisijas priekšsēdētājs
 2. Arturs Grants - komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
 3. Indra Kalvāne - komisijas sekretāre.

komisijas locekļi:
 1. Andris APSĪTIS - BOP SIA "Jūrmalas gaisma" direktors,
 2. Ludmila Uskova - sabiedrības veselības aģentūras Tukuma filiāles infekcijas slimību epidemioloģijas daļas vadītāja,
 3. Boriss CURILOVS - a/s "Jūrmalas celtnieks" prezidents,
 4. Aleksandrs ČUDA - SIA "Jūrmalas mežaparki" direktors,
 5. Jānis Arnicāns - Pašvaldības iestādes “Lielupes ostas pārvalde” pārvaldnieks,
 6. Hermanis Reinholds - a/s “Latvijas gāze” Jūrmalas iecirkņa vadītājs
 7. Jānis Grīnbergs - Rīgas rajona 17.zemessardzes bataljona štāba priekšnieks,
 8. Rita KŅŪTIŅA - domes vides aizsardzības nodaļas vadītāja,
 9. Dzintars KRŪMIŅŠ - domes pašvaldības īpašuma pārvaldes dzīvokļu nodaļas vadītājs,
 10. Leonīds KUNCEVIČS - Jūrmalas policijas kārtības priekšnieks,
 11. Raimonds MUNKEVICS - BOP JPP SIA "Jūrmalas namsaimnieks" direktors,
 12. Imants OSTROVSKIS - PBU "Jūrmalas ātrā palīdzība" direktors,
 13. Pēteris PILDIŅŠ - Lielrīgas reģionālās pārvaldes vecākais inspektors,
 14. Andris SAVICKIS - Jūrmalas rajona elektrotīklu direktors,
 15. Valērijs Sergejevs – Jūrmalas pilsētas municipālās policijas priekšnieks,
 16. Juris VISOCKIS - a/s "Jūrmalas ATU" direktors.
 17. Alberts Zīlītis - valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jūrmalas brigādes komandiera vietnieka p.i.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs