Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 8.jūnija 113. lēmumu

2001.gada 18.jūlijāNr.335

Par Viduslatvijas slimokases reģiona
Veselības aprūpes attīstības plāna
(Masterplāns) apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes labklājības un izglītības jautājumu komitejas 2001.gada 12.jūnija lēmumu un Jūrmalas pilsēts domes attīstības jautājumu komitejas 2001.gada 28.jūnija lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Konceptuāli apstiprināt Viduslatvijas slimokases reģiona Veselības aprūpes attīstības plānu (Masterplānu).

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs