Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Nav spēkā
Mainīts ar Domes 2003. gada 29. oktobra 746. lēmumu

2001.gada 1.augustāNr.355

Par Izglītības konsultatīvo padomi

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes nolikumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot Izglītības konsultatīvo padomi 15 cilvēku sastāvā.

 2. Apstiprināt Izglītības konsultatīvo padomi šādā sastāvā:

  2.1. J.Gedrovics,
  2.2. J.Kindzulis,
  2.3. I.Vanka Treifelde,
  2.4. E.Majore,
  2.5. S.Lorence,
  2.6. M.Štamgute,
  2.7. V.Roze,
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 29. oktobra 746. lēmumu
  2.8. E.Kukuvasa,
  2.8. U.Klempers – Ķemeru vidusskolas direktors.

  2.9. I.Eriņa,
  2.10. A.Tukris,
  2.11. R.Simsone,
  2.12. L.Aleksejevs,
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 29. oktobra 746. lēmumu
  2.13. E.Joče,
  2.13. I.Bērziņa – Majoru pamatskolas direktore.

  2.14. T.Vaišļa,
  2.15. I.Kārkliņa.

Priekšsēdētāja vietnieks J.Hlevickis