Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 15.augustāNr.392

Par Jūrmalas pilsētas domes
līdzdalību bezpeļņas organizācijas
SIA “Rīgas reģiona attīstības aģentūra”
dibināšanā

Lai veiktu Rīgas reģiona pašvaldību kopīgas darbības jautājumus, kas skar reģiona ilgtermiņa attīstību un investīciju piesaisti, attīstības stratēģijas, attīstības plānu un projektu izstrādi un to īstenošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piedalīties bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas reģiona attīstības aģentūra” dibināšanā.
  2. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas dome iegulda SIA “Rīgas reģiona attīstības aģentūra” statūtu fondā 9% no tā lieluma, respektīvi Ls 450 (četri simti piecdesmit latus), kā arī sedz 9% dibināšanas izdevumu, respektīvi Ls 24 (divdesmit četrus latus).
  3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju Daini Urbanoviču parakstīt bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas reģiona attīstības aģentūra” dibināšanas dokumentus.
  4. Izsludināt konkursu uz pašvaldības pilnvarnieka amatu bezpeļņas organizācijā SIA “Rīgas reģiona attīstības aģentūra” un uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Z.Starkam izveidot pilnvarnieku pretendentu atlases konkursa komisiju.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs