Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 12.septembrīNr.454

Par domes saimniecības daļas vadītāju

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikuma Nr.29 18.5.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 6.jūnija lēmuma Nr.176 "Par domes pārvaldes struktūras reorganizāciju" 1.4.6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Igoru Strokinu, apstiprināt amatā par Jūrmalas pilsētas domes saimniecības daļas vadītāju ar 2001.gada 13.septembri, nosakot pārbaudes termiņu 3 mēneši.
  2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Z.Starkam noslēgt ar Igoru Strokinu darba līgumu.
  3. Uzdot Igoram Strokinam viena mēneša laikā sagatavot Jūrmalas pilsētas domes saimniecības daļas nolikumu apstiprināšanai domes sēdē.
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs