Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 12.septembrīNr.456

Par darba grupas izveidošanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikuma Nr.29 12.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot darba grupu 8 cilvēku sastāvā iedzīvotāju komiteju konsultatīvās padomes nolikuma izstrādāšanai.
 2. Apstiprināt darba grupu sekojošā sastāvā:

  2.1. Rihards PĒTERSONS,
  2.2. Aivars VĒTRA,
  2.3. Dainis URBANOVIČS,
  2.4. Lilija FRĪDENBERGA,
  2.5. Rudīte GRIGORJEVA,
  2.6. Osvalds SKRĪVERIS,
  2.7. Dzintra HOMKA,
  2.8. Pēteris LEIŠKALNS.

 3. Uzdot darba grupai viena mēneša laikā izstrādāt un iesniegt domē apstiprināšanai iedzīvotāju komiteju konsultatīvās padomes nolikumu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs